Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób wykorzystania i ochrony przez Aasa Polska S.A. (AASA) wszelkich informacji przekazanych AASA przez użytkownika w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej. AASA zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Dane uzyskiwane od użytkownika w celu jego identyfikacji przy korzystaniu z tej strony internetowej, użyte będą wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. AASA może dokonywać zmian w niniejszym dokumencie, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Rekomendujemy zatem zapoznawanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności w celu pozyskania informacji na temat aktualnie stosowanych zasad ochrony prywatności użytkowników serwisu.

Polityka prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

Jakie informacje gromadzimy

Możemy gromadzić następujące dane:

  • Imię i nazwisko oraz stanowisko
  • Dane kontaktowe, w tym adres mailowy
  • Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • Inne dane związane z identyfikacją klienta, obsługą konta klienta oraz analizą ryzyka kredytowego.

Co robimy ze zgromadzonymi danymi

Powyższe informacje są nam potrzebne by móc zrozumieć Twoje potrzeby, zapewnić Ci lepszą obsługę oraz lepsze produkty i usługi.

Po uzyskaniu Twojej zgody, możemy okresowo przesyłać Ci na podany przez Ciebie adres mailowy informacje o nowych produktach, ofertach specjalnych jak również inne informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Od czasu do czasu możemy również korzystając z podanych przez Ciebie danych adresowych skontaktować się z Tobą przy użyciu poczty internetowej, telefonu, faksu lub też poczty tradycyjnej w celu przeprowadzenia badania rynkowego. Możemy też wykorzystać Twoje dane do dostosowania naszej strony internetowej do Twoich zainteresowań.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Ciebie. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

Linki do innych stron internetowych

Nasz strona może zawierać linki do innych powiązanych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, iż w momencie skorzystania przez Ciebie z danego linku i opuszczenia naszej strony internetowej tracimy kontrolę nad Twoimi danymi. Oznacza to, iż nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji, jakie podajesz podczas odwiedzania tychże stron oraz że niniejsza polityka prywatności nie ma w takim przypadku zastosowania. Należy zatem zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie internetowej.

Kontrolowanie danych osobowych

Każdy użytkownik ma możliwość ograniczenia gromadzenia oraz wykorzystania swoich danych poprzez odmowę udzielenie zgody na wykorzystanie informacji do bezpośrednich celów marketingowych (za każdym razem, gdy jest się poproszonym o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej należy znaleźć okienko, w którym można zaznaczyć, iż nie wyraża się zgody.)

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych, w dowolnym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji poprzez pisemny kontakt z nami.

Nie odsprzedajemy, nie dystrybuujemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że za Twoim pozwoleniem lub gdy jest to wymagane przez prawo. Możemy jednak wykorzystać Twoje dane w celu przesłania Ci informacji promocyjnej na temat innych ofert, które naszym zdaniem mogłyby Cię zainteresować, jeśli wyrazisz na to zgodę. W przypadku, gdy uznasz, że jakakolwiek przechowywana przez nas informacja na Twój temat jest nieprawidłowa lub niekompletna, prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy na powyższy adres, a my natychmiast dokonamy niezbędnych poprawek.