Pożyczki przez Internet

Kroki windykacji długu

Kroki windykacji długu

Masz dług, który nie został spłacony przez dłuższy czas? W takim przypadku istnieje ryzyko, że zostanie on poddany windykacji. Czym dokładnie jest windykacja i jak przebiega? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami.

Niespłacony dług jest najczęściej wynikiem nagłej zmiany sytuacji życiowej. Przykładem jest utrata pracy, gdy pieniędzy po prostu nie starcza nam na pokrycie wszystkich zobowiązań. Gdy jesteśmy zadłużeni i nie spłacamy rat kredytu czy pożyczki, bank lub firma pożyczkowa na początku kontaktują się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji i przekazania upomnienia w formie monitu. Jeśli nie odpowiemy na te próby kontaktu i nie spłacimy zobowiązania, wtedy nasz dług może trafić do windykacji.

Windykacją zajmują się obecnie wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy. Skupiają się one głównie na tak zwanej windykacji miękkiej, czyli polegającej na kontakcie z dłużnikiem i zachęceniu go do spłaty zobowiązania. W przeciwnym przypadku dług może trafić do sądu, a stamtąd do komornika.

W związku z tym wyróżniamy trzy główne etapy windykacji:

• windykacja polubowna, inaczej przedsądowa lub miękka

• windykacja sądowa, czyli twarda

• windykacja komornicza i pokomornicza

Windykacja polubowna

To pierwszy etap windykacji przeprowadzany przez firmę windykacyjną. Skupia się on na monitowaniu dłużnika, co ma doprowadzić do spłaty zobowiązania. Windykacja na tym etapie może mieć postać telefoniczną, listowną albo osobistą – windykator spotyka się z dłużnikiem, na przykład w jego domu, miejscu pracy.

Należy wskazać, że windykator nie ma takich samych uprawnień jak komornik. Nie może on zająć mienia dłużnika. Także nie może on zastraszać dłużnika i stosować wobec niego gróźb karalnych. Możemy zgłosić je wtedy na policję. Warto jednak zdecydować się na współpracę z firmą windykacyjną – nasz dług może być rozłożony na łatwe w spłacie raty. Pamiętajmy o tym, że wtedy, gdy windykacja wejdzie na wyższy etap, nie mamy już możliwości negocjacji i mediacji.

Windykacja sądowa

To etap windykacji dotyczący przypadków, gdy dłużnik nie wykazał chęci współpracy z wierzycielem. Jej celem jest uzyskanie sądowego wyroku albo nakazu zapłaty, który następnie wraz z klauzulą wykonalności może stać się podstawą do egzekucji komorniczej.

Na tym etapie dłużnik może bronić swoich racji, wnosząc sprzeciw, niemniej jednak wtedy, gdy nic nie przemawia za naszymi argumentami, sprawa będzie przegrana.

Windykacja komornicza i pokomornicza

Gdy przegramy sprawę w sądzie i wierzyciel uzyska sądowy wyrok lub nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, wtedy może on skontaktować się z komornikiem i zlecić mu przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Warto wskazać, że komornik może ściągnąć dług na różne sposoby. Na początku najczęściej sprawdza on konto dłużnika w banku. Gdy są na nim pieniądze, są one zajmowane w wyznaczonej kwocie. W przypadku większych długów komornik może także systematycznie pobierać część pensji na poczet ich spłaty.

Oprócz tego komornik może dokonać zajęcia mienia należącego do dłużnika, na przykład jego samochodu, wyposażenia domu, kosztowności. W przypadku dużych długów może też dojść do zajęcia domu czy mieszkania dłużnika.