Pożyczki przez Internet

Kara za brak OC

Kara za brak OC

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Jeśli mamy samochód, musimy również wykupić polisę tego rodzaju – nawet wtedy, gdy nie korzystamy na co dzień z naszego pojazdu. Niestety, OC może być drogie. Jednak wtedy, gdy nie wykupimy ubezpieczenia na czas, możemy narazić się na jeszcze wyższą karę.

Nie musimy zostać zatrzymani przez policję, aby narazić się na zapłatę kary za brak OC. Warto pamiętać o tym, że kierowców kontroluje również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli instytucja ta zwróci się do ciebie i przekazanie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC, oznacza to, że istnieje podejrzenie, że nie mamy ważnego ubezpieczenia. Przykładowo, podejrzenie to może wnikać z rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe do UFG.

Kiedy trzeba zapłacić karę za brak OC?

Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwróci się do kierowcy o okazanie dokumentów potwierdzających posiadanie OC, należy je przedstawić. Gdy jednak nie mamy ubezpieczenia, wówczas będziemy narażeni na opłatę karną. Jeśli udowodnimy, że we wskazanym okresie mieliśmy ważne ubezpieczenie OC lub nie podlegaliśmy obowiązkowi posiadania OC, wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.

Natomiast jeżeli na wezwanie UFG nie przedstawimy żądanych dokumentów lub nie zapłacimy wskazanej opłaty, dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie egzekucyjnym przez urząd skarbowy.

Opłaty karne za brak ważnego OC

Gdy właściciel samochodu nie ma obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić nie tylko za spowodowane kolizje czy wypadki, ale też za sam brak ubezpieczenia.

Wysokość opłaty karnej za brak polisy OC jest zależna od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowe oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wobec tego im wyższa płaca minimalna, tym wyższe kary za brak OC.

Wysokość opłaty zależnie od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

• do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej

• 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej

• powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej

Wysokość opłat karnych za brak OC:

• samochody osobowe – opłata 20%: 800 złotych, opłata 50%: 2 000 złotych, opłata 100%: 4 000 złotych

• samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – opłata 20%: 1 200 złotych, opłata 50%: 3 000 złotych, opłata 100%: 6 000 złotych

• pozostałe pojazdy – opłata 20%: 130 złotych, opłata 50%: 330 złotych, opłata 100%: 670 złotych

• OC rolników – opłata 20%: 200 złotych, opłata 50%: 200 złotych, opłata 100%: 200 złotych

Jako że w przyszłym roku planowane jest wprowadzenie wyższej płacy minimalnej, zwiększą się również kary za brak OC.

W przypadku:

  • samochodów osobowych to równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,

  • na samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,

  • a na pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.