Pożyczki przez Internet

Kredyt czy pożyczka – jaka różnica?

Kredyt czy pożyczka – jaka różnica?

Pożyczka i kredyt są pojęciami, które są często używane zamiennie. Jednak musimy pamiętać o tym, że z formalnego punktu widzenia te pojęcia nie są tożsame. Jakie są różnice pomiędzy kredytem a pożyczką?

Głównym celem pożyczki oraz kredytu jest zaciągnięcie długu. Pożyczamy wtedy pieniądze na określony cel. Właśnie stąd wynika zamienne stosowanie tych dwóch pojęć. Warto jednak wskazać, że istnieje pomiędzy nimi kilka istotnych różnic.

Po kredyt do banku

Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że kredyt jest produktem finansowym zarezerwowanym dla banków. Mówi nam o tym artykuł 5 Prawa bankowego, który stwierdza, że udzieleni kredytu to „czynność bankowa”. W związku z tym kredyt związany jest również z określonymi wymogami i konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi.

Prawo bankowe wskazuje również, że kredyt oferowany jest na określony cel. Dlatego spotykamy się z kredytami samochodowymi, kredytami mieszkaniowymi. Przepisy wskazują również, że umowa kredytu musi być zawarta w formie pisemnej. W umowie tej muszą znaleźć się takie informacje jak zasady kredytu, jego kwota, termin spłaty, wysokość oprocentowania, warunki zmiany oprocentowania, wysokość innych opłat, na przykład prowizji.

Cechy kredytu:

• udzielany tylko przez bank

• ma ściśle określone w umowie przeznaczenie

• regulowany przez Prawo bankowe

• umowa w formie pisemnej

• ściśle określone koszty – odsetki, prowizja i inne

Pożyczka w banku i pozabankowo

Z kolei pożyczki w przeciwieństwie do kredytów są znacznie szerszym pojęciem. Pożyczkodawcą może być bank, ale również inna firma, na przykład pozabankowa firma pożyczkowa. Także pożyczkę możemy otrzymać od rodziny, znajomego, sąsiada.

Podstawowe zasady udzielenia pożyczki reguluje Kodeks cywilny. Są to zasady dość luźno określone i ich szczegóły określane są przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Zgodnie z nimi pieniądze uzyskane z pożyczki mogą być wydane na dowolny cel, na przykład mogą być to zakupy, spłacenie długów, wyjazd, urządzenie imprezy.

Nie ma przy tym konieczności podpisywania umowy pożyczki przy niższych sumach (poniżej 500 złotych). Wystarczy wtedy tylko zawarcie pożyczki ustnie. Oczywiście, możemy podpisać umowę również przy niższych sumach.

Cechy pożyczki:

• udzielana przez banki, instytucje pozabankowe, osoby fizyczne

• dowolny cel

• regulowana przez Kodeks cywilny

• umowa może mieć dowolną postać – przy pożyczce powyżej 500 złotych należy zawrzeć umowę pisemną

• może być udzielona nieodpłatnie

Kiedy kredyt to nie kredyt?

Warto wskazać, że chociaż pojęcie kredytu jest zarezerwowane tylko dla banków, to jednak często jest ono używane również w stosunku do pożyczek. Przykładowo, możemy spotkać się z firmami pozabankowymi, które oferują kredyty gotówkowe. Musimy wtedy pamiętać o tym, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z kredytem zgodnie z przepisami prawa, ale z pożyczką.

Podsumowując, pożyczka i kredyt to inne produkty udzielane przez banki, firmy pożyczkowe, osoby fizyczne. Określają je inne przepisy prawa i mają w związku z tym inne przeznaczenie, warunki i zastosowanie.