Pożyczka pod zastaw – co to jest?

Pożyczki są obecnie oferowane głównie bez zabezpieczeń. Możemy otrzymać je tylko po okazaniu zaświadczenia o dochodach albo nawet bez niego. Jednak nadal w bankach i pozabankowych firmach pożyczkowych dostępne są pożyczki z zabezpieczeniami – jednym z najczęściej stosowanych jest zastaw.

Zastawem jest graniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. Co ważne, zastaw może być ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych, a także na niektórych prawach zbywalnych, na przykład na akcjach, obligacjach. Wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Wraz z zaspokojeniem wierzyciela, na przykład firmy pożyczkowej, zastaw upada.

Warto jednak wskazać, że zastaw jest terminem często stosowanym też do nieruchomość, na przykład słyszymy o pożyczce pod zastaw mieszkania. W tym przypadku mówimy dokładnie o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości z przeprowadzeniem odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.

Na czym polega pożyczka pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw pozwalają na pożyczenie pieniędzy wtedy, gdy będziemy posiadali daną rzecz, która ma być przedmiotem zastawu, na własność. Może być to samochód, rower, motocykl, telefon komórkowy, urządzenia sportowe, złota biżuteria, zegarek, aby wspomnieć tylko o niektórych przedmiotach. Oczywiście, muszą one posiadać odpowiednią wartość – to od niej zależy także wysokość pożyczki pod zastaw.

Gdy wybieramy pożyczkę pod zastaw, oddajemy dany przedmiot w zastaw, w zamian otrzymujemy pieniądze w uzgodnionej sumie. Cała transakcja potwierdzana jest również odpowiednią umową. Jeśli spłacimy pożyczkę pod zastaw w terminie, wtedy daną rzecz będącą przedmiotem zastawu otrzymujemy z powrotem. Co jednak dzieje się wtedy, gdy nie spłacimy zobowiązania? Wówczas rzecz ta przechodzi na własność wierzyciela – firmy czy osoby, która udzieliła nam pożyczkę pod zastaw.

Gdzie możemy otrzymać pożyczkę pod zastaw?

Pożyczki tego rodzaju oferowane są głównie w lombardach. Działają one na terenie całego kraju. Lombard przyjmuje przedmioty pod zastaw i wystawia na sprzedaż te, które nie zostały spłacone przez pożyczkobiorcę.

W przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości, czyli pożyczek hipotecznych musimy skontaktować się z firmą pożyczkową czy z bankiem, który oferuje nam tego rodzaju pożyczki. Wtedy, jak wspomnieliśmy wcześniej, dokonuje się wpisu w księdze wieczystej. Możemy pożyczyć wówczas najwięcej pieniędzy, ale musimy pamiętać, że to także ryzykowna oferta – gdy nie spłacimy zobowiązania, możemy stracić nieruchomość, która była zastawiona.

Ile możemy pożyczyć pod zastaw?

Suma pożyczki pod zastaw jest zależna od wartości przedmiotu zastawu. W przypadku wartościowego mienia pożyczka będzie wyższa. Dla nieruchomości, jak wskazaliśmy, są to najwyższe sumy.

Musimy jednak pamiętać o tym, że nie otrzymamy pożyczki równej wartości danego przedmiotu zastawu. Zwykle jest to około połowa tej wartości, dlatego musimy liczyć się z tym, że jeśli nie spłacimy pożyczki pod zastaw, możemy na tym dużo stracić.