Jak wykasować się z BIK?

Biuro Informacji Kredytowej zbiera informacje o każdym pożyczkobiorcy i kredytobiorcy w Polsce. Jeśli nie spłacaliśmy naszych rat kredytów lub pożyczek, informacja na ten temat przekazywana jest do BIK. Gdy będziemy chcieli ponownie wziąć pożyczkę, możemy spotkać się z odmową. Czy w takim przypadku możemy wykasować swoje dane z BIK i otrzymać pożyczkę bez trudu? To nie takie proste.

W internecie możemy znaleźć bardzo dużo ofert dotyczących „czyszczenia BIK”. Takie sformułowanie sugeruje, że z baz Biura Informacji Kredytowej można usunąć niewygodne informacje o długach. W praktyce jednak nie jest to możliwe. Wynika to głównie z przepisów prawa, a mianowicie z Prawa bankowego, które reguluje zasady przekazywania informacji do BIK, a także ich przetwarzania oraz kasowania.

Kiedy trafiamy do BIK?

Jak wspomnieliśmy na początku, do Biura Informacji Kredytowej dostaje się każdy z nas przy zaciągnięciu pożyczki czy kredytu. BIK to instytucja, z której korzystają obecnie zarówno banki, jak i SKOK-i oraz firmy pozabankowe oferujące chwilówki i inne pożyczki pozabankowe. BIK to baza pozwalająca na sprawdzenie, czy klient terminowo reguluje swoje zobowiązania.

Jeśli spłacaliśmy nasze długi w terminie, wtedy nasza historia w BIK jest pozytywna – mamy wtedy wysoką ocenę wyrażoną tak zwanym scoringiem (liczbą punktów). Gdy będziemy chcieli wziąć kolejny kredyt czy pożyczkę, bank czy firma pozabankowa mogą sprawdzić informacje na nasz temat i dowiedzieć się, że jesteśmy godnym zaufania klientem.

Jeśli jednak nie regulowaliśmy zadłużenia terminowo, wtedy nasza historia kredytowania będzie negatywna. Możemy spotkać się z odmową w większości banków i firm pożyczkowych. Wprawdzie możemy wybrać pożyczki bez BIK, ale są one bardzo drogie.

Jak długo dane są przechowywane w BIK?

Gdy spłaciliśmy pożyczkę czy kredyt w terminie, nasze informacje w BIK mogą pozostać widoczne albo niewidoczne. Wszystko zależy od tego, czy wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach. Warto ją wyrazić, ponieważ wtedy budujemy swoją pozytywną historię kredytową.

Jednak wtedy, gdy nie spłaciliśmy zobowiązania, informacje o nim mogą być przetwarzane bez naszej zgody przez okres 5 lat wtedy, gdy opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy byliśmy poinformowani o zamiarze przetwarzania informacji.

Zatem są tylko 3 sytuacje, kiedy możesz złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK:

• chcemy wycofać zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie lub pożyczce – dotyczy tylko terminowych spłat

• gdy minęło 5 lat od momentu spłaty problematycznego kredytu

• gdy nasza historia kredytowa zawiera dane nieaktualne albo nieprawdziwe i chcemy je skorygować

Warto przy tym pamiętać, że jeśli chodzi o korektę czy usunięcie danych z BIK, musimy zwrócić się bezpośrednio do tej instytucji, która te dane umieściła w bazie BIK. Samo Biuro Informacji Kredytowej jest tylko administratorem tych informacji i nie może samodzielnie ich usuwać czy korygować.

Po przekazaniu wniosku o korektę lub usunięcie danych w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK, ma ona obowiązek przeanalizowania wniosku, a wtedy, gdy będzie on zasadny, ma obowiązek przekazania dyspozycji do BIK.