Ubezpieczenie pożyczki

Zaciągnięcie pożyczki wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Musimy nie tylko opłacić odsetki wynikające z oprocentowania pożyczki, ale również prowizję, opłaty przygotowawcze oraz inne. Wśród nich mogą pojawić się również koszty ubezpieczenia pożyczki. Co warto wiedzieć na jej temat?

Pożyczka jest zobowiązaniem najczęściej na lata. Bierzemy ją zwykle wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych pieniędzy w swoim domowym budżecie. Do uzyskania pożyczki konieczna jest właściwa zdolność kredytowa, czyli musimy mieć pieniądze, aby spłacać raty pożyczkowe.

Niestety, nie zawsze w okresie spłacania pożyczki zdolność ta utrzymuje się na takim samym poziomie. Możemy stracić pracę, zachorować, mieć poważny wypadek i trafić do szpitala. Pożyczkobiorca może również umrzeć. W takich właśnie przypadkach bardzo pomocne będzie ubezpieczenie pożyczki.

Czym jest ubezpieczenie pożyczki?

Ubezpieczenie pożyczki to specjalna polisa ubezpieczeniowa zapewniająca ochronę całkowitej wartości zadłużenia, która została do spłaty. Zakres ochrony zależny jest od tego, z jakim ubezpieczeniem mamy do czynienia.

Jeśli osobie spłacającej pożyczkę coś się stanie, wówczas to ubezpieczyciel przejmie na siebie jej zwrot – może zrobić to całkowicie albo czasowo. Wszystko zależne jest od wspomnianego zakresu ochrony oraz od zdarzenia, które dotknęło pożyczkobiorcę.

Co obejmuje ochrona?

• czasowa niezdolność do pracy

• utrata pracy

• hospitalizacja

• poważne zachorowanie

• śmierć – także wskutek nieszczęśliwego wypadku

Przykładowo, ubezpieczenie pożyczki w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorcę może pomóc mu w spłacie określonej liczby rat. Gdy pożyczkobiorca poniesie śmierć, ubezpieczyciel może wypłacić nawet całość sumy pożyczki pozostałej do spłaty, a tym samym zostanie ona spłacona całkowicie – spadkobiercy nie będą musieli wtedy zwracać pieniędzy z własnego majątku.

Czy ubezpieczenie pożyczki jest obowiązkowe?

Polisy ubezpieczeniowe możemy spotkać przy różnych pożyczkach i kredytach. Nie zawsze jednak zawieranie takiej umowy na ubezpieczenie jest niezbędne – w wielu przypadkach jest ono dobrowolne i klient samodzielnie decyduje, czy chce skorzystać z takiej ochrony i płacić nieco wyższą ratę, czy woli niższą ratę bez ubezpieczenia. Decyzja o tym, czy polisa będzie obowiązkowa czy opcjonalna zależy od banku.

Na ogół ubezpieczenia dotyczą kredytów mieszkaniowych, kredytów hipotecznych udzielanych na inne cele, także kredytów samochodowych oraz firmowych. W przypadku pożyczek gotówkowych są one stosowane rzadziej, ale również możliwe. Warto też wskazać, że ubezpieczenie pożyczki może dotyczyć ofert pozabankowych.

Warto przeczytać umowę!

Jeśli chcemy sprawdzić, jaką ochronę da nam ubezpieczenie pożyczki, powinniśmy zagłębić się umowę oraz regulamin. Warto zwrócić uwagę na informacje, kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze oraz na jakich warunkach wypłata ta ma się odbywać.

Najczęściej ubezpieczyciele wyznaczają górną granicę liczby rat, które spłacają za klienta. Należy też dokładnie przeczytać wykluczenia, czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty.