Upadłość konsumencka a pożyczki

Od niedawna w Polsce istnieje upadłość konsumencka, z której mogą korzystać osoby fizyczne. Dzięki niej wielu Polaków może wyjść na prostą po okresie znacznych problemów finansowych. Jak jednak upadłość konsumencka wpływa na możliwość zaciągania kolejnych pożyczek?

Upadłością konsumencką określa się redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Taka możliwość została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, która zmieniła na korzyść konsumentów warunki potrzebne do ogłoszenia upadłości.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka wcale nie oznacza, że wierzyciele odpuszczą nam długi. Postępowanie upadłościowe jest przeprowadzane przed sądem. To on decyduje o tym, w jaki sposób będziemy musieli spłacić zobowiązania.

Między innymi obowiązkiem konsumenta – dłużnika jest wymienienie we wniosku o upadłość konsumencką składników swojego majątku, które potem wskazuje się syndykowi. Wchodzą one w skład tak zwanej masy upadłościowej, z której spłaca się wierzycieli. Zajęciu nie podlegają jednak wszystkie składniki majątku (zastosowanie ma dział V Kodeksu postępowania cywilnego „Ograniczenia egzekucji”).

Zdarza się jednak, że majątek nie wystarcza do spłaty zadłużenia Wówczas przygotowuje się specjalny plan spłaty mający na celu oddłużenie dłużnika. Plan spłat także jest ustalany przez sąd i może on obowiązywać tylko przez 3 lata i w określonych przypadkach może być wydłużony. Przykładowo, w ramach planu spłaty dłużnik przekazuje część swojego wynagrodzenia wierzycielom. Gdy jednak w tym czasie dłużnik nie spłaci całości zobowiązania, reszta długu może być umorzona. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od wyznaczenia planu spłat.

Czy w trakcie upadłości konsumenckiej można wziąć pożyczkę?

Zasadniczo upadłość konsumencka jest bardzo pomocna wtedy, gdy dłużnik nie może spłacić zobowiązania w pełni. Może jednak pojawić się pokusa – nowa pożyczka, aby poprawić swoją sytuację materialną. Musimy pamiętać o tym, że pożyczka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej z pewnością nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem.

Warto przy tym wskazać, że dalsze zadłużanie się po ogłoszeniu upadłości nie musi stanowić podstawy do umorzenia postępowania upadłościowego. Sąd uznał, że upadły, zaciągając kolejne zobowiązania, nie doprowadził do zwiększenia stanu swojej niewypłacalności, co jest ważne z punktu widzenia wierzycieli chcących domagać się zaspokojenia z masy upadłości. Wobec tego osoba po upadłości konsumenckiej może wziąć pożyczkę i wtedy pieniądze te nie podlegają przejęciu przez wierzycieli.

Oczywiście, pozostaje tutaj jeszcze kwestia uzyskania pożyczki – nie otrzymamy jej wszędzie.

W bankach na ogół możemy spotkać się z odmową. Podobnie jest w przypadku większości pozabankowych firm pożyczkowych. Możemy skorzystać z pożyczek dla osób zadłużonych, ale są one bardzo drogie. Dostępne są też pożyczki pod zastaw ruchomości, które otrzymamy w lombardach, a także nieruchomości.